SQL Statement نویسی در MySQL

SQL Statement

یکی از مهم ترین وظایف متخصصین data، واکشی داده ها از منابع اطلاعاتی و ذخیره مجدد داده ها در این منابع می باشد. این داده ها معمولا در پایگاه های اطلاعاتی ذخیره می شوند.  

به مجموعه دستوراتی که برای مدیریت داده های موجود در پایگاه های اطلاعاتی رابطه ای (RDBMS ها) از آن ها استفاده می کنیم SQL Statement  گفته می شود. SQL (Structured Query Language) ها به چهار دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

 • DQL (Data Query Language): به منظور واکشی داده ها از جداول استفاده می شود (SELECT)
 • DDL (Data Definition Language): ایجاد و حذف موجودیت های پایگاه داده (CREATE و DROP)
 • DCL (Data Control Language): به منظور اعطا و گرفتن دسترسی به موجودیت ها استفاده می شوند (GRANT و REVOKE)
 • DML (Data Manipulation Language): به منظور اعمال تغییرات در داده ها استفاده می شوند (INSERT، UPDATE، MERGE، TRUNCAT و DELETE)

در پایان این دوره دانشجو می تواند انواع این دستورات را تولید و اجرا نماید.

نکته: تمامی دستورات در دیتابیس MySQL اجرا خواهند شد.     

سرفصل موارد:

 • پایگاه داده چیست؟
 • آشنایی با انواع پایگاه داده رابطه ای
 • آشنایی با انواع دستورات DDL
  • آشنایی با انواع data type در دیتابیس های رابطه ای
  • آشنایی با نحوه ساخت جداول
  • آشنایی با انواع کلید
 • آشنایی با انواع دستورات DML
 • آشنایی با انواع دستورات DQL
  • Select های تو در تو
  • انواع join

مخاطبین این دوره:

توسعه دهندگان نرم افزار (بویژه طراحان وب) و کلیه علاقمندان

طول دوره:

۳۰ ساعت

اساتید: