مسعود نیکوفر

من همیشه دوست داشتم چیزایی که بلدم رو به دیگران هم یاد بدم. مسیر یادگیری مسیر سخت و دشواری به نظر میاد، ولی من سعی می کنم تا آخر این مسیر همراه شما باشم.

دوره ها:

مسعود نیکوفر