Python مقدماتی

پایتون (Python) ویژه کودکان

سرفصل موارد:

 • اصول برنامه نویسی
 • متغییرها و انواع داده
 • رشته ها و اعداد
 • آرایه ها (list – set – dictionary – tuple)
 • عبارات شرطی
 • حلقه ها
 • توابع و lambda
 • کلاس ها و اشیا
 • Iterator ها
 • Module ها
  • datetime
  • math
  • json
  • regex
 • فایل ها

دستاوردهای دوره:

آشنایی با مفاهیم اولیه برنامه نویسی و زبان python

ورود به دنیای فناوری اطلاعات و امکان بررسی و تحلیل داده های عظیم

آمادگی برای ورود به بازار کار فناوری اطلاعات

طول دوره:

۲۰ جلسه (۴۰ ساعت)

اساتید: