Python پیشرفته

پایتون (Python) ویژه کودکان

سرفصل موارد: ماژول NumPy ماژول Pandas ماژول SciPy ماژول Matplotlib طول دوره: ۲۰ جلسه (۴۰ ساعت) پیش نیاز: اساتید:

Python مقدماتی

پایتون (Python) ویژه کودکان

سرفصل موارد: اصول برنامه نویسی متغییرها و انواع داده رشته ها و اعداد آرایه ها (list – set – dictionary – tuple) عبارات شرطی حلقه ها توابع و lambda کلاس ها و اشیا Iterator ها Module ها datetime math json regex فایل ها دستاوردهای دوره: آشنایی با مفاهیم اولیه برنامه نویسی و زبان python ورود […]