SQL Statement نویسی در MySQL

SQL Statement

یکی از مهم ترین وظایف متخصصین data، واکشی داده ها از منابع اطلاعاتی و ذخیره مجدد داده ها در این منابع می باشد. این داده ها معمولا در پایگاه های اطلاعاتی ذخیره می شوند.   به مجموعه دستوراتی که برای مدیریت داده های موجود در پایگاه های اطلاعاتی رابطه ای (RDBMS ها) از آن ها […]